Những hình ảnh hậu trường chương trình thời trang Phong cách trẻ tháng 11.2016

backstage_phong cach tre
backstage_phong cach tre

backstage_phong cach tre
backstage_phong cach tre
backstage_phong cach tre
backstage_phong cach tre
backstage_phong cach tre\
backstage_phong cach tre
backstage_phong cach tre
backstage_phong cach tre
backstage_phong cach tre
backstage_phong cach tre
backstage_phong cach tre
Photo: Mike lê

                                                                                                               ( Theo : DIVA )