Con gái gì mà nặng thế.
 
 Nào thì cụng ly.
 
 Quá nhọ.
 
 Vô ý thức thế là cùng.
 
 Thôi xong đống quần áo mới giặt.
 
 Lần cuối cùng nhìn thấy ông ấy cười.
 
 Cái tội chở quá tải.
 
 Đã bảo đừng chạy rồi mà.
 
 
 Liệu có phải là trò đùa.
 
 Tên lửa rơi, sơ tán khẩn cấp.

Ngô Văn

Theo Infonet